QUY TẮC TRONG TRÒ CHƠI
 1. Người chơi phải tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế sau đây.
 2. Nghiêm cấm thực hiện các hành động sau đây với tài khoản trò chơi và nhân vật trò chơi:
  • Bán;
  • Mua;
  • Trao đổi;
  • Quảng cáo;
  • Phổ biến thông tin về ý định của người chơi để thực hiện các hành động được chỉ định bởi cả người chơi và bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
  Người chơi có thể sử dụng nhân vật của người chơi khác với sự cho phép của mình, nhưng không có quyền chuyển nhượng, bán giá trị trò chơi và / hoặc tiền tệ trò chơi được lưu trữ trên nhân vật. Chơi trên nhân vật của người chơi khác trong một thời gian dài sẽ được coi là mua hoặc chuyển nhân vật.
 3. Nghiêm cấm thực hiện các hành động sau với bất kỳ đối tượng, giá trị, tiền tệ trong trò chơi nào trong trò chơi:
  • Bán bên ngoài trò chơi, hoặc cho các giá trị ngoài trò chơi;
  • Mua cho các giá trị phi trò chơi;
  • Chuyển miễn phí cho người chơi khác với số lượng lớn;
  • Phổ biến thông tin về ý định của người chơi để thực hiện các hành động được chỉ định, bởi chính người chơi và bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
  Việc chuyển nhượng cho người chơi khác có nghĩa là việc chuyển nhượng đó không mang lại lợi ích cho trò chơi cho một trong các bên.
 4. Người chơi bị cấm sử dụng bất kỳ lỗi trong trò chơi và lỗi của bất kỳ phần mềm liên quan nào trong trò chơi. Người chơi phát hiện ra những lỗi như vậy trong trò chơi có nghĩa vụ thông báo cho ban quản trị về điều đó.
 5. Người chơi bị cấm lan truyền tin đồn, vu khống, làm mất uy tín thông tin về ban quản trị, những người chơi khác, toàn bộ trò chơi.
 6. Người chơi bị cấm sử dụng bất kỳ phần mềm nào ảnh hưởng đến lối chơi.
 7. Người chơi bị cấm sử dụng bất kỳ từ tục tĩu, xúc phạm, khiêu khích hoặc không phải trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào trong tên hoặc mô tả của các nhân vật và các đối tượng trò chơi khác, sử dụng bất kỳ từ ngữ và ký hiệu tục tĩu, xúc phạm, khiêu khích hoặc không phải trò chơi nào trong tên hoặc mô tả về bang hội.
 8. Người chơi bị cấm sử dụng ngôn từ tục tĩu, lăng mạ, đe dọa bạo lực hoặc tổn hại về thể chất trong trò chơi, quảng cáo thuốc, tài liệu khiêu dâm hoặc tài nguyên của bên thứ ba có chứa những tài liệu này trong phạm vi công cộng, khuyến khích sự không khoan dung đối với chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, văn hóa, ý thức hệ, quan hệ tình dục, ngôn ngữ hoặc chính trị.
 9. Người chơi bị cấm cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào gây khó khăn hoặc không thể cho người chơi khác truy cập vào trò chơi, cũng như cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào gây khó khăn hoặc không thể cho ban quản trị hoàn thành nhiệm vụ của họ, cố ý can thiệp vào trò chơi vì những người dùng khác không được quy trình trò chơi hiện tại cung cấp.
 10. Người chơi bị cấm tạo tên nhân vật, tên bang hội và các phù hiệu khác cho thấy thuộc về chính quyền. Giới thiệu bản thân với những người chơi khác với tư cách là người quản lý.
 11. Người chơi bị cấm phổ biến hoặc cố ý lấy thông tin cho phép truy cập vào tài khoản của những người chơi khác trong trò chơi. Phân phối các liên kết đến các tài nguyên của bên thứ ba có chứa thông tin đó, cũng như việc sử dụng thông tin cho phép truy cập vào tài khoản của những người chơi khác trong trò chơi.
 12. Người dùng bị cấm hack/cố gắng hack các thành phần phần mềm và/hoặc chặn dữ liệu đến hoặc từ máy chủ. Mọi sửa đổi, thay đổi, dịch ngược, phân phối toàn bộ hoặc một phần tài liệu trò chơi đã sửa đổi. Sử dụng lỗi phần mềm, thay đổi mã chương trình, truy cập trái phép vào máy chủ và cơ sở dữ liệu trò chơi.
HÌNH PHẠT

Trong trường hợp người chơi vi phạm các quy tắc của trò chơi, ban quản trị có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt sau:

 • Hạn chế sử dụng các cuộc trò chuyện trong trò chơi;
 • Buộc đổi tên nhân vật, bang hội, đồ vật trong game;
 • Rút vật phẩm, tiền tệ trong trò chơi, các vật có giá trị khác trong trò chơi;
 • Giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt hoàn toàn quyền truy cập vào tài khoản;
 • Xóa tài khoản.

Ban quản lý, theo quyết định của mình, xác định thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt và cũng có quyền từ chối cung cấp bằng chứng về việc vi phạm các quy tắc của trò chơi.