Hướng Dẫn
 • Nhiệm vụ hàng ngày
  • Tru Ác
  • Tế Thế
  • Binh Bị
  • Thất Tinh Mê Tung
  • Mua Quà Tết
 • Nâng cao thực lực
  • Phụ Hồn
  • Cường hoá niết bàn
  • Khảm nạm Bảo Thạch
  • Điêu khắc
  • Cường hóa
Trừ Ác

NPC: Kình Lôi Hương Chủ

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày: 50

Tiền thưởng người tham gia: 

Cấp độ yêu cầu: 25 - 150

 

Mô tả

Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ tìm thấy Tru ác mật tín trong hành trang của mình.Sử dụng nó, một trong ba tọa độ có thể có của tên tội phạm. Bạn cần tìm tên tội phạm theo tọa độ đã cho và giết hắn.

Trong khi truy tìm tên tội phạm, bạn sẽ có thể gặp Ác Đồ Lâu La,cũng như những món đồ mà hắn đánh cắp.

 

Phần thưởng

Nhiệm vụ bao gồm 1 chuỗi 10 vòng và liên tục 5 chuỗi nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được kinh nghiệm, vàng. Mẹo : nên lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn cũng như thu về nhiều vàng hơn.

Tế Thế

NPC: Phổ Vũ Hương Chủ

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày: 10

Tiền thưởng người tham gia: Không

Cấp độ yêu cầu: 25 - 150

 

Mô tả

Để nhận nhiệm vụ, bạn sẽ tốn 1 lượng vàng nhất định(tùy thuộc vào cấp độ của bạn).

Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ thấy Cứu trợ lương thực trong hành trang của mình. Chuột phải vào Cứu trợ lương thực bạn nhận được tọa độ.

Sau khi đến tọa độ, sử dụng Cứu trợ lương thực và đối thoại với các Dân chúng gặp nạn.

 

Phần thưởng

Nhiệm vụ bao gồm hai giai đoạn của 5 nhiệm vụ. Hoàn thành chúng sẽ cho bạn Kinh Nghiệmvà 2 điểm thực lực. Hoàn thành 5 nhiệm vụ liên tiếp, bạn sẽ nhận được 1 Hương chủ bút hàm.

Hương chủ bút hàm có thể đổi lấy phần thưởng có giá trị từ Dung Hỏa Đường Chủ .

 • Long Thành: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Phụng Tường: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Hoàng đế thành: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Vu Thủy: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Võ Di: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Bàn Long Cốc: Dung Hỏa Đường Chủ
 • Côn Lôn: Dung Hỏa Đường Chủ
Binh Bị

NPC: Dung Hỏa Đường Chủ

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày:  200

Tiền thưởng người tham gia: Không

Cấp độ yêu cầu: 20 - 150

 

Mô tả

Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ cần giao một tài nguyên ngẫu nhiên có chất lượng màu trắng.

 

Phần thưởng

Khi hoàn thành các nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 Dung Hỏa Đường Phù và kinh nghiệm.

Mỗi ngày hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu phần thưởng kinh nghiệm và Dung Hỏa Đường Phù sẽ được nhân đôi.

Ngoài ra, khi hoàn thành các liên tục 10 nhiệm vụ liên tiếp (hoặc 1 chuỗi), bạn có thể nhận được:

 • Bách Vị Linh Chủng
 • Sinh Mệnh Chi Thủy
 • Bôi Thô Nông Phì
 • Trân Hào Linh Chủng
 • Sinh Mệnh Chi Thủy
 • Bồi Thổ Linh Phì
 • Hoa Hồng Linh Chủng
Mê Tung Thất Tinh

NPC: Thất Tinh Chân Quân

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày: 100

Tiền thưởng người tham gia: Không

Cấp độ yêu cầu: 40 - 150

 

Mô tả

Sau khi kích hoạt nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Tinh Quân Mật Lệnh trong hành trang của mình.

Đến tọa độ , hãy sử dụng lại Tinh Quân Mật Lệnh được trao cho bạn để triệu hồi con Quỷ . Sau khi giết anh ta, bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Phần thưởng

Đánh bại con Quỷ bạn sẽ nhận được kinh nghiệm, vàng, ngẫu nhiên nhận được Thất Sát Đồ  Sau khi hoàn thành liên tục chuỗi sẽ nhận được Hiên Viên Kim Bài.

Mua Quà Tết

NPC: Đại Nông Thừa

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày: 10

Tiền thưởng người tham gia: Không

Cấp độ yêu cầu: 30 - 150

 

Mô tả

Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ cần tìm một trong các vật phẩm sau:

 • Tân Xuân Hồng Chỉ (3 cái)
 • Hộp Quà Bất Ngờ (3 cái)
 • Kim Ty Trừu Đoạn (3 cái)
 • Thủ Tuế Bộc Trúc (3 cái)
 • Hưng Long Nguyên Bảo (3 cái)
 • Cát Tường Xuân Liên (3 cái)
 • Trấn Trạch Niên Hoạ (3 cái)
 • Đại Hồng Phúc Tự (3 cái)

Bạn có thể nhận được những vật phẩm này bằng cách tiêu diệt quái vật .

 

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một số kinh nghiệm , cũng như các vật phẩm sau với xác suất ngẫu nhiên:

 • Bách Vị Linh Chủng
 • Sinh Mệnh Chi Thủy
 • Bôi Thô Nông Phì
 • Trân Hào Linh Chủng
 • Sinh Mệnh Chi Thủy
 • Bồi Thổ Linh Phì
 • Hoa Hồng Linh Chủng

Random:

 • Bảo thạch chưa mài (2 cái.)
 • Khoáng phẩm lục
Thị Tộc chi nguyên

NPC: благородный Юандэ

Số nhiệm vụ giới hạn mỗi ngày: 30

Tiền thưởng người tham gia: нет

Cấp độ yêu cầu: 30 - 150

 

Mô tả

Sau khi kích hoạt nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được небесный кристалл. Получить его можно выполнив задание 'Волшебный кристалл клана' также у благородного Юандэ. Вы получите один случайный кристалл.

После того, как вы получили кристалл, вы можете приступить к выполнению основного задания. Выполнив его, вам будет предложено 5 кристаллов на выбор. Они отличаются своей ценностью - от 1 до 5 баллов. Таким образом вам предстоит дойти до 10-го задания, завершающего этап, после него все набранные баллы аннулируются.

Чтобы получить дополнительную награду за завершение этапа, у вас должно быть набрано определённое количество баллов. Например, если сегодня понедельник, то набранное количество баллов должно оканчиваться на 1, если вторник - то на 2 и так далее. Общая сумма набранных баллов не важна. Важно лишь то, чтобы остаток от деMa Bốия на 10 совпадал с номером дня недели.

 

Phần thưởng

Задание состоит из трёх этапов по 10 заданий. За их выполнение вы будете получать опыт и золото, а также один случайный клановый предмет. При завершении этапа, если было выполнено условие по набранным баллам, вы получите дополнительно 8 клановых предметов.

Уровень клановых предметов зависит от вашего уровня:

 • 30-45 уровень: предметы для уважения
 • 45-60 уровень: предметы для доверия
 • 60-70 уровень: предметы для дружелюбия
 • 70 уровень и выше: предметы для почёта
PHỤ HỒN
 • PHỤ HỒN
 •  

  Việc chuyển cường hóa, điêu khắc, lạc ấn, khảm nạm từ trang bị này sang trang bị khác được xử lý bởi NPC Phụ Hồn, ở Hoàng Đế Thành [2009, 2519].

  Để chuyển cường hóa, khảm nạm,... từ trang bị này sang trang bị khác, thì trang bị được chuyển phải được Chú Linh đầy hoặc có dòng có thể phụ hồn để chuyển.

  Sau khi bạn đã chuẩn bị trang bị để chuyển, bạn có thể chuyển cường hóa, khảm nạm, ... từ trang bị tương tự với nó (ví dụ: điêu khắc từ vũ khí chỉ có thể được chuyển sang vũ khí khác). Để thực hiện việc chuyển bạn sẽ cần đến Cao Cấp Thủ Hồn Thạch để giảm bớt thiệt hại. Nó có thể được mua trong cửa hàng trò chơi.

  Điều quan trọng cần lưu ý là trang bị được chuyển sang phải có ít nhất số lỗ đá quý bằng với số đá quý trong trang bị gốc.

  Cảnh báo: nếu trang bị gốc khảm có 6 viên ngọc và trang bị chuyển cường hóa sang có 5 ô, thì dù bạn có tháo một viên ngọc ra khỏi trang bị gốc, bạn sẽ mất một viên ngọc. Do đó, hãy đảm bảo trích xuất tất cả các viên ngọc trong những trường hợp như vậy chứ không chỉ một viên.

  Trong quá trình Phụ Hồn có thể xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính:

 • Hạch Hồn sơ cấp
 • Hạch Hồn cao cấp
 •  

 • DI CHUYỂN
 • Trang bị được chuyển phải được Chú Linh đầy hoặc có dòng có thể phụ hồn để chuyển.

  Chọn dòng Hạch Hồn cần chuyển, sẽ tốn 1 lượng Lão quân tiên lộ nhất định, sau khi chuyển xong thì trang bị gốc sẽ biến mất.

  Cường hóa niết bàn

  Có thể tiến hành sử dụng Niết Bàn Thạch để cường hóa thuộc tính cho trang bị tại NPC :

 • Trác Lộc : Trang Bị Tôi Luyện Thương [1580,1136].
 • Hoàng Đế Thành : Trang Bị Tôi Luyện Thương [2222,2520].
 • Lăng Tiêu Thiên Cung :Trang Bị Tôi Luyện Thương [1760,2286].
 • Có năm cấp độ của cường hóa niết bàn. Mỗi cấp nâng cấp yêu cầu đá Niết Bàn Thạch có cùng cấp độ nhất định .

  Ngoài các mức cường hóa từ 1 đến 5, mỗi cấp cường hóa còn có năm loại: bình thường , tốt , xuất sắc , xuất sắc và tốt nhất . Mức độ cường hóa càng cao, bạn sẽ nhận được mức thuộc tính cường hóa càng cao nhưng khả năng cường hóa thành công giảm đi đáng kể.

  Có thể dùng Tôi Luyện Ngưng Phù để tăng tỷ lệ khi cường hóa niết bàn.

  Khảm nạm bảo thạch

  Khảm nạm Bảo Thạch

  Bảo thạch có 11 cấp độ, từ cấp 1 đến 11 được chia làm 6 loại là:

 • Cân Cốt : tăng thuộc tính Sinh MệnhNgoại Thủ
 • Kình Lực : tăng thuộc tính Ngoại Công
 • Nội Lực : tăng thuộc tính Nội Công
 • Nguyên Khí : tăng thuộc tính Sinh MệnhNội Thủ
 • Thân Pháp : tăng thuộc tính Né TránhHội Thủ
 • Kỹ Lực : tăng thuộc tính Chính XácHội Công
 • Ngoài ra còn có 1 số loại tăng:

 • Điểm Phúc Duyên
 • % Kinh nghiệm đánh quái
 • % Đỡ đòn
 • % Né tránh
 • ...
 •  

  Bảo Thạch 2 thuộc tính :

  • Kình lực - Cân Cốt
  • Nội lực - Cân Cốt
  • Cân Cốt - Kỹ Lực
  • Kình Lực - Thân Pháp
  • Nội Lực - Thân Pháp
  •  

  Bảo thạch có cấp độ càng cao thì phẩm chất cũng cao và thuộc tính khảm nạm tăng càng cao. Ngoài ra người chơi có thể sử dụng Trợ Lực bảo thạch để tăng cường bảo thạch khảm nạm.

  Võ Thương
  Võ Hồn
  Hộ Giáp
  Phẩm chất nguyên liệu: Lam Cam Tím
  # Thiết Khoáng Ngân Khoáng Kim Khoáng Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Lực Tăng
  1 2 - - - - 45 | 30 +
  2 2 - - - - 45 | 30 +
  3 2 - - - - 45 | 30 +
  4 2 - - - - 45 | 30 +
  5 4 2 - - - 65 | 45 +
  6 4 2 - - - 65 | 45 +
  7 5 3 - - - 65 | 45 +
  8 5 3 - - - 65 | 45 +
  9 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  10 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  11 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  12 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  13 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  14 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  15 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  16 8 4 - Nam Châm - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Nam Châm - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Nam Châm - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Huyền Thiết - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Huyền Thiết - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Than Tinh
  20 48 +
  22 12 6 4 Than Tinh
  20 48 +
  23 12 6 4 Than Tinh
  20 72 +
  24 12 6 4 Than Tinh
  20 72 +
  25 12 6 4 Thạch Anh
  20 96 +
  26 12 6 4 Thạch Anh
  20 96 +
  27 12 6 4 Thạch Anh
  20 120 +
  28 12 6 4 Nam Châm
  20 120 +
  29 12 6 4 Nam Châm
  20 144 +
  30 12 6 4 Nam Châm
  20 144 +
  # Thạch Liệu Ngọc Thạch Kim Khoáng Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Lực Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  10 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  11 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  12 6 3 - Than Tinh - 96 | 48 +
  13 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  14 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  15 8 4 - Thạch Anh - 120 | 60 +
  16 8 4 - Nam Châm - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Nam Châm - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Nam Châm - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Huyền Thiết - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Huyền Thiết - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Nam Châm
  20 48 +
  22 12 6 4 Nam Châm
  20 48 +
  23 12 6 4 Nam Châm
  20 72 +
  24 12 6 4 Nam Châm
  20 72 +
  25 12 6 4 Nam Châm
  20 96 +
  26 12 6 4 Nam Châm
  20 96 +
  27 12 6 4 Nam Châm
  20 120 +
  28 12 6 4 Nam Châm
  20 120 +
  29 12 6 4 Nam Châm
  20 144 +
  30 12 6 4 Nam Châm
  20 144 +
  # Thiết Khoáng Ngân Khoáng Thạch Liệu Ngọc Thạch Kim Khoáng Vật Liệu Tiềm năng Tăng
  1 2 2 - - - - 48 | 24 +
  2 2 2 - - - - 48 | 24 +
  3 2 2 - - - - 48 | 24 +
  4 2 2 - - - - 48 | 24 +
  5 4 4 - - - - 72 | 36 +
  6 4 4 - - - - 72 | 36 +
  7 4 4 - - - - 72 | 36 +
  8 4 4 - - - - 72 | 36 +
  9 6 6 - - - Than Tinh 96 | 48 +
  10 6 6 - - - Than Tinh 96 | 48 +
  11 6 6 - - - Than Tinh 96 | 48 +
  12 6 6 - - - Than Tinh 96 | 48 +
  13 8 8 - - - Thạch Anh 120 | 60 +
  14 8 8 - - - Thạch Anh 120 | 60 +
  15 8 8 - - - Thạch Anh 120 | 60 +
  16 8 8 - - - Thạch Anh 120 | 60 +
  17 - - 5 5 5 Nam Châm 144 | 72 +
  18 - - 5 5 5 Nam Châm 144 | 72 +
  19 - - 5 5 5 Nam Châm 144 | 72 +
  20 - - 5 5 5 Nam Châm 144 | 72 +
  Sinh Mệnh
  Ngoại Công
  Ngoại Thủ
  Chân Khí
  Nội Công
  Nội Thủ
  Phẩm Chất Nguyên Liệu: Lam Cam Tím
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  # Bì Cách Ma Bố Tơ Lụa Vật Liệu Linh Thạch Tiềm Năng Tăng
  1 2 1 - - - 48 | 24 +
  2 2 1 - - - 48 | 24 +
  3 2 1 - - - 48 | 24 +
  4 2 1 - - - 48 | 24 +
  5 4 2 - - - 72 | 36 +
  6 4 2 - - - 72 | 36 +
  7 4 2 - - - 72 | 36 +
  8 4 2 - - - 72 | 36 +
  9 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  10 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  11 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  12 6 3 - Tương Bố - 96 | 48 +
  13 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  14 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  15 8 4 - Da Cừu - 120 | 60 +
  16 8 4 - Quyên Bố - 120 | 60 +
  17 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  18 10 5 6 Quyên Bố - 144 | 72 +
  19 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  20 10 5 6 Vũ Nhung - 144 | 72 +
  21 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  22 12 6 4 Tương Bố
  20 48 +
  23 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  24 12 6 4 Tương Bố
  20 72 +
  25 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  26 12 6 4 Da Cừu
  20 96 +
  27 12 6 4 Da Cừu
  20 120 +
  28 12 6 4 Quyên Bố
  20 120 +
  29 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +
  30 12 6 4 Quyên Bố
  20 144 +