Cài đặt

Sử dụng 1 trong các liên kết phía trên để tải bộ cài đặt LoongVN về.

Chạy file cài đặt, chọn thư mục đích để lưu trữ client.
LƯU Ý: Nếu chọn thư mục đích nằm trên ổ hệ thống (thường là ổ C)

Trong thư mục game, khởi chạy Launcher.exe. Đợi cập nhật client và bắt đầu chơi!

Nếu trò chơi không khởi động, hãy tắt phần mềm chống virus hoặc tạo một thư mục mới, thêm nó vào phần exclude của phần mềm diệt virus. Sau đó, cài đặt lại trò chơi vào thư mục này.

Cấu hình yêu cầu
OS: Windows XP hoặc cao hơn
CPU: Dual Core 2GHz
RAM: 2 GB
VGA: 256 MB
HDD: Tối thiểu trống 4GB