News
2019-01-16 10:44:39  Event nâng cấp bang hội

Để tạo sự sôi động cho game. Loongonline tổ chức sự kiện đẳng cấp bang hội. Yêu cầu : trong vòng 10 ngày đẳng cấp bang hội nào lên lv2 đầu tiên bang đó là bang chiến thắng. Phần thưởng 60.000 vàng cho bang hội chiến thắng. Khi up bang mình lên lv 2 bang chủ chụp lại ảnh và liên hệ vs AD để nhận thưởng. Hạn cuối cùng nhận thưởng là ngày 26/01/2019. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ùng hộ game.

show all News