News
2019-01-07 11:23:37  Event Chiếm Thần Tích

Nội dungĐể game thêm phần sôi động thứ 3 tuần này tức là ngày mai. Loongonline ở event chiếm thần tích nữ oa ở Phụng Tường. Bang hội nào chiếm đc Thần Tích nữ oa bang hội đó sẽ là người chiến thắng. Phần thưởng sẽ là 30.000 vàng cho bang hội chiếm được. Rất mong các bang hội tam gia cho thêm phần sôi động. Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ game.

show all News