News
2018-11-18 09:52:33  Thông báo bảo trì

Thông báo bảo trì :
Loongonline xin thông báo 12h trưa nay bảo trì sever trong vòng 10 phút cập nhật 1 số trang bị mới.
+ hạ tỉ lệ rớt vàng và đồ của sever.
+ bán hạp mở siêu thần khí.
+ bán đồ nâng cấp nguyên thần triệu hồi được lâu.
+ bán niết bàn thạch 2.
Mọi ng thu xếp thời gian để chơi game cho hợp lý. Cảm ơn mọi ng đã theo dõi bài biết.

show all News