News
2018-09-27 07:43:26  Nhận nạp thẻ bằng thẻ điện thoại

Hiện tại mình nhận cả các giao dịch bằng thẻ Vietel khi mua Kim Nguyên Bảo.

tỉ lệ nạp :

Chuyển Khoản: 100k = 30.000 Kim Nguyên Bảo.

100k thẻ Vietel = 25.000 Kim Nguyên Bảo.

khuyến khích các bạn chuyển khoản để hưởng đủ số Kim Nguyên Bảo.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết

show all News