News
2018-09-15 22:57:50  Event thu mua pháp bảo vs nhẫn

Để khích lệ anh em cày cuốc AD xin thông báo :
từ ngày 15/9 đến ngày 30/9.
AD thu mua pháp bảo la sát thiên ngọc, nhẫn thất sát, phá quân, tham lang.
- pháp bảo la sát : 8.000 knb/1 chiếc
- nhẫn thất sát, phá quân, tham lang : 12.000knb/1 chiếc.
yêu cầu : nhẫn và pháp bảo không được giám định. món nào đã giám định AD từ chối mua bán.
chúc các long nhân đạt đc nhiều may mắn.

show all News