News
2018-07-21 20:48:55  Sơ lược về Nguyên Thần

1. Nhận NV nguyên thần tại NPC Nguyên Tông (gần Bàn cổ tại Long Thành)

Nguyên thần mang sức mạnh ngang với nhân vật, bản update mới nhất

2. mở Giao diện Nguyên Thần.

Giao diện nguyên thần

Giao diện thuộc tính

Giao diện nâng cấp

3. Trang bị Nguyên thần

có 10 loại trang bị nguyên thần, mổi loại sẽ tăng 1 thuộc tính riêng, dưới đây là ví dụ

Trang bị cơ bản

4. Nâng cấp sao Nguyên thần

- Huy diệu thạch có bán trong Shop V - Gói ưu đãi

- Trang bị nguyên thần tân thủ không nâng cấp được

- Trang bị nâng cấp được sẽ bán trên fanface - like fanface để biết thêm thông tin

 

show all News