News
2016-10-31 19:22:48  Các tính năng cơ bản trong game

Nội dung sẽ được cập nhật sớm nhế bao gồm.

Khảm ngọc

Phi thăng trang bị ( Hồi tiềm lực)

Chú linh trang bị, Phụ hồn trang bị

Chế tạo trang bị.....

Mọi thắc mắc xin liên hệ admin facebook game

http://www.4rkinggame.com/f57-forum

show all News